Listopad 4

Źródła

bibliografia

Archiwalia
Archiwum WIH ; Zdzisław Skowroński „ Kronika teatru” Sygn. II /53/21
Muzeum Woldenberczyków : Wacław Kotański „Wykaz stanu osobowego Oflagu II C
Woldenberg 1940-1945” wg. źródeł poniemieckich
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach -Opolu. Dział dokumentacji

Wydawnictwa książkowe
Józef Bohatkiewicz „Oflag II B Arnswalde”
wyd. Książka i Wiedza Warszawa 1974 r.
Marek Sadzewicz „Oflag”
PIW 2005

Juliusz Pollack „Jeńcy polscy w hitlerowskiej niewoli”
Wyd. MON 1982 r.

Gracjan Bojar – Fijałkowski „Losy jeńców wojennych na Pomorzu Zachodnim i w Meklemburgii 1939-1945”
Wyd. MON 1979 r

Bogdan Frankiewicz „Praca przymusowa na Pomorzu Zachodnim w latach II wojny światowej”
Wyd. Poznańskie 1969 r.

Stanisław Podlewski „Wierni Bogu i Ojczyźnie”
Wyd. Novum 1985 r.

Witold Korzeniowski „ Na marginesie wielkiej wojny”
Gdańsk 1975 r.

Tadeusz Gasztold „ Życie kulturalne w obozach polskich jeńców wojennych na Pomorzu Zachodnim 1939-1945 ”
Koszalin 1977 r. Praca Zbiorowa


„Miejsca pamięci narodowej pomniki idei niepodległościowych”.
Wyd. Wojewódzki KOPWiM Koszalin 1998 r
A.Czechowicz ,T.Gasztold „Hitlerowskie prześladowania Polaków na Pomorzu Zachodnim 1939 – 1945”
Wyd.OKBZH.Koszalin1994r. GKBZHwP, ROPWiM

Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich.
Wyd. PWN 1979 r.

Stanisław Piekarski „Polskie teatry jenieckie w Niemczech 1939 – 1945” t. 1i2
Wyd. Dep. Społ .-Wych .MON
Dom Wojska Polskiego 2001 r.

Andrzej Drzycimski „Major Henryk Sucharski”
Ossolineum 1990 r.

Tadeusz Gasztold „Za drutami – Pismo polskich jeńców wojennych 1940 -1942”
Wyd. Muzeum Okręgowe w Koszalinie. Koszalin 1980 r.

Tadeusz Gasztold „Polacy na robotach przymusowych i w rolnictwie Pomorza Zachodniego 1939 – 1945”
Wydawnictwo Morskie 1971 r.

Grzegorz Jacek Brzustowicz „Ostatnie stulecie miasta Arnswalde (1815 – 1945)”
Wyd.Kombinat Artystyczny A.SZ Artur Szuba.

Stanisław Piotrowski „W żołnierskim siodle”
LSW Warszawa 1982


Internet
Zygmunt Weiss
www.pkol.pl
Leon Kruczkowski
Wikipedia. Wolna encyklopedia

Józef Słotwiński
www.teatry.art.pl

Marek Sadzewicz
www.piw.pl

Adam Rapacki
www.polskaludowa.com

Bolesław Płotnicki
www.fimpolski.pl

Henryk Sucharski
www.filipini.poznan.pl

Tadeusz Łaszczewski. www.stankiewicz.e.pl
(Strona Janusza Stankiewicza)

Dwornik Leonard; Generał Witold Morawski. Historia Gminy Krzemienieckiej
www.klasaa.net

Dwornik Leonard; Witold Morawski – powstaniec z Oporowa (biogram wojskowy). Historia Gminy Krzemienieckiej.
www.klasaa.net

Dwornik Leonard ;Witold Morawski – Ostatni właściciel Oporowa ( biogram genealogiczny ) Historia Gminy Krzemienieckiej.
www.klasaa.net;


Prasa i periodyki
„Jadwida” Pismo parafii św. Jadwigi Królowej Nr 3( 31)/2004.; Wydanie Specjalne
„ Teatr” 1-2/1946 s. 44-45. ;Józef Słotwiński „ Teatr w garażu”,

„ Przekrój” 05.09.1971 r.; Józef Iżycki „W Oflagu II B”

„ Kawaliera” Wydanie Specjalne . Kwiecień 2004 r; Andrzej Szutowicz „Arnswalde II B”

„Stolica” nr 13/1959 s. 27; Marek Sadzewicz „ Za Drutami” – biały kruk Oflagu IIB

Przegląd Sportowy” 1971 nr 62;Weiss Zygmunt„ Przerwa w życiorysie trwała tylko 12 miesięcy

„ Tygodnik Powszechny ; Konstanty Turowski „Życie w Oflagu”