Listopad 4

PRASA OBOZOWA

W Oflagu ukazała się pierwsza w obozach jenieckich legalna gazeta, nosiła ona nazwę „Gazetka Obozowa”. Numer 1 ukazał się 24 XII 1939 r. Po niej ukazywała się „Za Drutami”, a gdy wskutek zbyt dużej interwencji cenzury i prowokacji zaprzestano jej wydawania, w wolne miejsce weszło „Zadrucie” gazeta o odcieniu lewicowym. Redagował ją por. 36 pp LA Adam Rapacki (w PRL minister spraw zagranicznych). Działał tu swoisty koncern prasowy tzw. „Koncern Weissa”.
Za sprawą tego olimpijczyka i redaktora sportowego ukazywał się w Oflagu II B „Przegląd Sportowy”, który przez to okazał się gazetą ukazującą się bez wojennej przerwy.
Były też tytuły ściśle specjalistyczne („Głos Nauczycielski”, „Przegląd Techniczny”) oraz reprezentujące określoną orientację polityczną np. katolicki – „Bursztyny”, narodowy – „Naród w Walce”, bezpartyjny – „Przegląd Wojskowo- Polityczny”.
Ponadto ukazywał się konspiracyjny „Codzienny Biuletyn Informacyjny”, który czytany był na zbiórkach.
Podobną formę miało wspomniane „Zadrucie”, była to gazeta odczytywana w jednym bloku, na co obowiązywały odpowiednie karty wstępu lub powiadamiano specjalnymi łącznikami. Był to tzw magazyn mówiony.