Listopad 4

Obóz od wewnątrz

ob

DWIE ZBRODNIE
Na cmentarzu wojennym w Choszcznie nie ma jego mogiły. Wątpliwe czy gdziekolwiek się ona znajduje. Spośród oficerów którzy nie wrócili z niewoli należy do najtragiczniejszych postaci Oflagu II B. <<< Czytaj więcej ….

 

Kapelani wojskowi, jeńcy Oflagu Arnswalde II B
We wrześniu 1939 r. wraz z całą polską armią ruszyli w pole również kapelani wojskowi. Grono z nich było oficerami rezerwy, z których niektórzy na kilka miesięcy przed wybuchem wojny otrzymali od Prezydenta RP pierwsze kapitańskie gwiazdki. Uczestniczyli w działaniach bojowych swoich jednostek często na pierwszej linii sprawując posługę kapłańską. Swoją postawą i słowem wspierali walczących żołnierzy a po klęsce razem z nimi zostali zamknięci za drutami niemieckich obozów jenieckich. Także do obozu w Choszcznie (Arnswalde II B) trafili księża – oficerowie. <<< Czytaj więcej ….

 

LEŚNICY W OFLAGU II B ARNSWALDE W PUBLIKACJI TOMASZA SKOWRONKA*
1.Wspomnienie z Oflagu II B ( Ppor. Piotr Szymonis – Szymanowski ) … Koło nasze liczyło kilkudziesięciu członków. Dokładnej liczby nie pamiętam, była ona jednak zmienna, co wynikało ze stale powiększającego się stanu liczebnego obozu. W pamięci mej pozostały nazwiska tylko kilkunastu członków Koła ( inż. Edward Paprzycki, inż.Bolesław Kosmal, inż. Kazimierz Pelczar, inż. Mieczysław Ansion, inż. Zbigniew Wyszyński, inż. Zygmunt Piątkowski, inż. Maksymilian Kreutzinger, inż. Konrad Wolanin, inż. Stanisław Kozakiewicz, inż. S. Gromadzki, inż. I. Woźniak, inż. Jerzy Małuszyński, dr Tadeusz Perkitny, inż. A. Kamocki) Jednym z przejawów cechujących naszą leśną gromadkę była prawdziwa koleżeńskość oraz uczynność i solidarność. <<< Czytaj więcej ….

 

VOLKSDEUTSCHE W OFLAGU II B ARNSWALDE

Volksdeutsche Volksdeutsche -tym określeniem nazywano Niemców mieszkających poza granicami Rzeszy. W okupowanej Europie cieszyli się pewnymi względami i przywilejami. Z drugiej strony musieli wypełniać wobec państwa Niemieckiego obowiązki do służby wojskowej włącznie. <<< Czytaj więcej ….