Listopad 4

Motto

…Jesteśmy wojskiem i tak długo, jak w obozie panować będzie wzorowa dyscyplina, będziemy traktowani jako członkowie wojska.
„Nie ma żadnej różnicy między oficerami służby stałej, rezerwy, w stanie spoczynku i pospolitego ruszenia. Są tylko oficerowie”

Rudolf Kaleński „Za Drutami” Nr 9 s. 3

 

tlo