Listopad 5

Kultura, edukacja, sport

kultura

„Za drutami” – dwutygodnik Oflagu II B Arnswalde .
Rozpatrując problematykę polskiej prasy w okresie okupacji, nie sposób pominąć działalności wydawniczej w obozach jenieckich. I tu bezpośrednią czołową pozycję zajmuje Oflag II B Arnswalde. Pisma tego obozu miały niekwestionowane zasługi w dziedzinie kształtowania jenieckich postaw, morale, podtrzymywania na duchu, przekazywania wiedzy i informacji. <<< Czytaj więcej ….

 

AMATORZY I ZAWODOWCY
Ludzie teatru i estrady Oflagu II B Arnswalde <<< Czytaj więcej ….

DZIAŁACZE KULTURY OFLAGU II B W KARYKATURZE PPOR. CZESŁAWA ANDRYSIAKA
Ppor. Czesław Andrysiak. Autoportret Wybrał. Andrzej Szutowicz Źr. Witold Korzeniowski „ Na marginesie wielkiej wojny” Wyd. Morskie. Gdańsk 1976 r. <<< Czytaj więcej ….

 

O MAJORZE SUCHARSKIM RAZ JESZCZE
JAK WYDRUKOWANO RELACJĘ MJR SUCHARSKIEGO Z OBRONY WESTERPLATTE W OFLAGU II B W Oflagu II B Arnswalde 13.09.1940 r. ukazał się kolejny numer ( czwarty) obozowej gazety „ Za drutami”. I niby nic ważnego się nie wydarzyło, lecz jeden z zamieszczonych artykułów zaskoczył stałych czytelników gazety.„ Westerplatte” tak brzmiał jego tytuł, a napisał go nie kto inny tylko jeniec o nr 2105 H czyli sam komendant Składnicy mjr Henryk Sucharski. <<< Czytaj więcej ….

 

OLIMPIADA’40 Czy była w Choszcznie?

W 1941 r. sport w Oflagu II B stał już na wysokim poziomie. Kluby sportowe liczyły blisko 700 członków. Ponadto 300 oficerów uprawiało sport indywidualnie poza klubami. Istniała poradnia sportowo – lekarska, którą prowadził były lekarz AWF a także lekarz polskich ekip olimpijskich mjr dr Roman Kazimierz Rettinger. Lekarze poradni, doktorzy ;Gosiewski, Jezierski, Luetz, Narbutt mieli zawsze pełne ręce roboty. <<< Czytaj więcej ….

 

TEATR SYMBOLÓW
Pozycją najlepiej opisującą problematykę choszczeńskiego Teatru Symbolów jest tom 1 fundamentalnej w tej materii pracy Stanisława Piekarskiego „ Polskie teatry jenieckie w Niemczech 1939 -1945 . ( Wyd Dep. Społ.- Wych. MON. Dom Wojska Polskiego. Warszawa styczeń 2001 ).Niniejsze opracowanie jest jakby streszczeniem jej rozdz. IV ( Jeniecki „Teatr Symbolów”) cz. 1. „Arnswalde ( Choszczno )” str. 64 – 95. <<< Czytaj więcej ….