Listopad 5

Konspiracja

morawski1

JAK ZGINĄŁ NAJSTARSZY OBOZU ARNSWALDE II
Witold Józef Dzierżykraj-Morawski (ur. 27.03.1895 — zamordowany 9.11.1944), pułkownik dyplomowany kawalerii/pośm. generał brygady WP. Bohater Pomorza. Potomek wielce zasłużonego dla Polski rodu. Ziemianin. Uczestnik powstania wielkopolskie­go, wojen; 1920 r. oraz 1939 r. Następnie w niemieckiej niewoli. Po karnym przeniesieniu z Oflagu II C Woldenberg do obozu w Choszcznie starszy Oflagu Arnswalde II B, funkcję tę sprawował od 28.09.1941 r. do 14.05 1942 r. Zreformował obozową konspirację, czynnie uczestniczył w jenieckiej działalności literackiej. Po przeniesieniu polskich oficerów do Oflagu Gross Born II D również starszy tego obozu. Organizator życia kulturalnego i faktyczny dowódca ruchu oporu w tych obozach. Dowódca działającej na Pomorzu konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej „Odra”, która skupiała robotników przymusowych, jeńców wojennych, autochtonów. Prowadziła działalność wywiadowczą, dywersyjną, propagandową na terenie od Słupska do Szczecina. <<< Czytaj więcej ….

 

NAJSTARSZY OFLAGU II B ARNSWALDE
Morawski (Dzierżykraj-Morawski) Witold Józef (ur. 27 .03.1895 — 9.11.1944), pułkownik dyplomowany kawalerii /generał brygady WP, uczestnik powstania wielkopolskie¬go, wojen; 1920 r. oraz 1939 r., starszy Oflagów Arnswalde II B i Gross Born II D organizator życia kulturalnego i ruchu oporu w obozach oficerskich. Dowódca konspiracyjnej Polskiej Organizacji Wojskowej „Odra”. <<< Czytaj więcej ….

 

UCIECZKI Z OFLAGU II B ARNSWALDE

Ucieczka jest dobrym prawem jeńca. Wy jesteście po to, żeby uciekać, a my po to, żeby was pilnować.”

Powyższe motto to słowa niemieckiego komendanta Oflagu II B Arnswalde które zapamiętał i zapisał jeniec obozu por. Marek Sadzewicz. <<< Czytaj więcej ….