Listopad 4

Francuzi

francuzi

FRANCUZI W CHOSZCZNIE –PIERWSZY TURNUS , INNE SPOJRZENIE
Kapitulacja Francji prawie bez walki była dla nas kolejnym ciosem po własnym upadku. Ale upadku jakże innym – w walce, w której ponieśliśmy olbrzymie ofiary. W ostatniej, jeszcze walczącej grupie generała Kleeberga, otoczonej ze wszystkich stron Niemcami, po rozkazie złożenia broni- widziałem żołnierskie łzy, spływające po wychudłych, sczerniałych policzkach. <<< Czytaj więcej ….

 

Francuzi w Oflagu Arnswalde II B – pierwszy „turnus”
W historii Oflagu II B wyszczególnić można dwa okresy pobytu żołnierzy francuskich. Pierwszy od czerwca 1940 r. do 8 listopada tego roku, przypadł na czas kiedy to tuż po klęsce Francji została umieszczona w Choszcznie kilkusetosobowa grupa jeńców francuskich. Wg. danych z 15–go sierpnia 1940 r. przebywało wówczas w Oflagu II B z pokonanej armii francuskiej 356 oficerów i 140 szeregowych. Najstarszym wśród Francuzów został płk Gonnard. Jeńcy Ci po początkowej nieufności włączyli się w nurt życia obozowego zorganizowanego przez Polaków, uczestniczyli w spektaklach teatru, imprezach i koncertach. Niektórzy grali w orkiestrze symfonicznej np.: mjr Vilmet (wiolonczela), mjr Hadangve (flet), por. Gaundry. <<< Czytaj więcej ….

 

Francuzi w Oflagu II B (Zarys historii)
Pierwsza grupa jeńców francuskich została przywieziona do Choszczna tuż po klęsce Francji w czerwcu 1940 r. Najstarszym Francuzów został płk Gonnard. Początkowo wzajemne powitanie było chłodne ze względu na negatywne opinie Niemców o Polakach i niewojskowy wygląd samych Francuzów. <<< Czytaj więcej ….